Với đạo lý “Là lành đùm là rách”, GFB đã phối hợp cùng Báo Thể Thao Tp.HCM tài trợ cho giả đấu từ thiện “Thương về miền Trung” đã thành công tốt đẹp.

  Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB.

Bài Viết