Bài Viết

Cảm nhận của học viên “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” khóa 10

Đây là cảm nhận của học viên vừa tham gia khóa học ” Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” khóa 10.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB xin chân thành cám ơn tất cả tình cảm cũng như sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho khóa học.

cam-nhan-khoa-10-2

Anh Chu Trọng Ngọc

cam-nhan-khoa-10-3

Chị Huỳnh Thị Bích Nguyệt

cam-nhan-khoa-10-4

Anh Lê Trường Giang

cam-nhan-khoa-10-5

Anh Lê Văn Toản

cam-nhan-khoa-10-6

Anh Nguyễn Ngọc Khuê

cam-nhan-khoa-10-7

Chị Nguyễn Thị Hoa

cam-nhan-khoa-10-8

Anh Phạm Phú Vinh

cam-nhan-khoa-10-9

Anh Phạm Quang Trí

cam-nhan-khoa-10-10

Anh Trần Gia Như Hải

cam-nhan-khoa-10-11

Anh Trương Đức Biên

Chúc tất cả các bạn thành công trên con đường đầu tư khi áp dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính, tự do thời gian cho bản thân và gia đình mình, đồng thời góp phần làm cho đời sống xã hội này càng tốt đẹp lên với tinh thần cho đi không mệt mỏi.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB.

Bài Viết Liên quan
Đăng ký học miễn phí