Sự kiện

Cảm nhận của học viên “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” khóa 11!

Đây là cảm nhận của học viên vừa tham gia khóa học  “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” khóa 11.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB xin chân thành cám ơn tất cả tình cảm cũng như sự tin tưởng mà các bạn đã dành cho khóa học.

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-1

Chị Đặng Thị Thanh Nhàn

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-2

Chị Đinh Oanh

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-3

Anh Đỗ Thế Thường

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-4

Anh Hồ Công Lai

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-5

Anh Huỳnh Chí An

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-6

Chị Huỳnh Song

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-7

Anh Lâm Công Thành

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-8

Anh Lê Văn Toản

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-9

Anh Mai Xuân Vị

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-10

Ngô Thị Sao Mai

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-11

Anh Nguyễn Khang Sinh

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-12

Anh Nguyễn Ngọc Hải

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-13

Anh Nguyễn Xuân Thêu

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-14

Anh Phạm Song Hào

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-15

Anh Phạm Trung Nghĩa

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-16

Anh Trần Minh Nhật

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-17

Chị Trần Thị Hồng Nhung

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-18

Chị Trần Thị Thanh

cam-nhan-hoc-vien-khoa-11-19

Anh Võ Minh Đức

Chúc tất cả các bạn thành công trên con đường đầu tư khi áp dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính, tự do thời gian cho bản thân và gia đình mình, đồng thời góp phần làm cho đời sống xã hội này càng tốt đẹp lên với tinh thần cho đi không mệt mỏi.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB.

Sự kiện Liên quan
Đăng ký học miễn phí