Sự kiện

Cảm nhận Học viên “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” K13!

Lớp học đầu tư chứng khoán giá trị “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất”

GFB tự hào chia sẻ những kiệt tác “đầu tư giá trị kinh điển” và hàng loạt các cổ phiếu tăng trưởng lần lượt được chia sẻ trong chương trình tuyệt diệu này.

Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam chia sẻ những kiến thức giúp các nhà đầu tư trở thành những nhà đầu tư thông minh nhất trên thị trường chứng khoán.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, GFB chúng tôi tự hào đã chia sẻ những kiến thức đầu tư chứng khoán giá trị và đầu tư tăng trưởng đến với hơn 4000 người dân TpHCM. Và đã có rất nhiều anh chị đạt được những thành quả to lớn trong đầu tư. Đây cũng là động lực to lớn cổ vũ và nhắc nhở chúng tôi lan tỏa nhanh nhất kiến thức kinh điển này đến với nhiều người hơn nữa.

Và dưới đây là những cảm nhận của các nhà đầu tư sau khóa học “Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất” K13!

kiet-xuat-k13-1

Nhà đầu tư Trương Trần Công Phúc

kiet-xuat-k13-2

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Tường Vy

kiet-xuat-k13-3

Nhà đầu tư Phạm Ngọc Lợi

kiet-xuat-k13-4

Nhà đầu tư Cao Văn Cường

kiet-xuat-k13-5

Nhà đầu tư Hoàng Thị Phương Thảo

kiet-xuat-k13-6

Nhà đầu tư Huỳnh Thị Hoàng Anh

kiet-xuat-k13-7

Nhà đầu tư Kiều Đức Thuận

kiet-xuat-k13-8

Nhà đầu tư La Nhật Dượt

kiet-xuat-k13-9

Nhà đầu tư Lê Bích Thủy

kiet-xuat-k13-10

Nhà đầu tư Lê Hồng Quân

kiet-xuat-k13-11

Nhà đầu tư Nguyễn Thái Phương Anh

kiet-xuat-k13-12

Nhà đầu tư Nguyễn Thế Chương

kiet-xuat-k13-13

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Lan Hương

kiet-xuat-k13-14

Nhà đầu tư Nguyễn Tuấn Anh

kiet-xuat-k13-15

Nhà đầu tư Nguyễn Văn Quang

kiet-xuat-k13-16

Nhà đầu tư Trần Ngọc Sơn

kiet-xuat-k13-17

Nhà đầu tư Trần Vân Nam

kiet-xuat-k13-18

Nhà đầu tư Trương Minh Hoàng

kiet-xuat-k13-19

Nhà đầu tư Vũ Thị Hồng Ngọc

Sự kiện Liên quan
Đăng ký học miễn phí