Triết lý đầu tư của Warren Buffett

Nhiều phát biểu của Warren Buffett đã trở thành “kim chỉ nam” cho nhiều nhà đầu tư khắp thế giới. Đó là những triết lý sâu sắc được thể hiện qua những ngôn từ bình dân như chính con người ông. Cách đây ít hôm, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett kỷ niệm sinh […]

Bài Viết