Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất

IMG_0137

Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất K34 – Thành công và hạnh phúc trọn vẹn

Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất là một chương trình đào tạo đầu tư chứng khoán theo trường phái đầu tư giá trị, một sự kết hợp tuyệt vời phong cách đầu tư của 3 huyền thoại Benjamin Graham, Phillip Fisher và Warren Buffett. Lớp học không chỉ mang đến con đường làm giàu một cách chân chính, an toàn […]

Lớp Học, Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất, Sự kiện

Đăng ký học miễn phí