Sự kiện

27152753_1819034891728059_477660270_n

Những Quy Luật Của Thị Trường

Thị trường tồn tại những quy luật, chúng ta là một phần của các quy luật, Chúng ta cũng bị chi phối bởi những quy luật Túi tiền của chúng ta thể hiện tỉ lệ với sự hiểu biết của các quy luật về tài chính Trong thế giới tài chính, đặc biệt là thị […]

Sự kiện

kiet-xuat-k22-dot-pha-1

Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất K22 – đột phá trong đầu tư!

Chặng đường khó khăn nhất của một phi thuyền là 200km đầu tiên, lúc phi thuyền phải chiến thắng gia tốc trọng trường. Chặng đường khó khăn nhất của một đoàn tàu là 1km đầu tiên, lúc mà đoàn tàu phải chuyển từ tĩnh sang động. Và như là một chân lý của vũ trụ, […]

Sự kiện

Đăng ký học miễn phí