Sự kiện

Hình ảnh lớp học đầu tư giá trị ngày 3,4,5,/07/2015

Bí mật làm giàu từ đầu tư chứng khoán đã được tiết lộ trong Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất khóa 7

Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất là một chương trình đào tạo đầu tư chứng khoán theo trường phái đầu tư giá trị, một sự kết hợp tuyệt vời phong cách đầu tư của 3 huyền thoại Benjamin Graham, Phillip Fisher và Warren Buffett.

Một số hình ảnh đẹp tại chương trình Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất khóa 7:

dau-tu-chung-khoan-2

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-3

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-4

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-5

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-6

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-7

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-8

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-9

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-10

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-11

Đầu tư chứng khoán

dau-tu-chung-khoan-12

Đầu tư chứng khoán

Lớp học chứng khoán đầu tư giá trị

Sự kiện Liên quan
Đăng ký học miễn phí