Chuyên Mục Khác

Khóa Học Đầu Tư Chứng Khoán _ NDTKX K39

Đây là khoá học Nhà đầu tư kiệt Xuất _đầu Tư chứng Khoán Giá trị số 39 của GFB

Sau 4 năm thành lập kể từ ngày 3/4/2015 đến nay đã có trên 17 ngàn người tham dự lớp học đầu tư cơ bản  cơ bản và 1085 người được huấn luyện chuyên sâu trở thành những nhà đầu tư chứng khoán giá trị thực thụ và chuyên nghiệp

chúng tôi GFB và diễn giả Tần Nguyễn Tự hào là đơn vị huấn luyện kỹ năng đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam

thông qua lớp học đầu tư chứng khoán -Đầu tư giá trị này các anh chị học viên được huấn  luyện những kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp

cũng như tìm ra các mã cổ phiếu 5 sao đang được thị trường thờ ơ định giá bên dưới giá trị thực tại của DN,và cách mua vào đúng thời điểm là những giá trị cốt lõi giúp cho các nhà đầu tư chiến thắng trên thị trường tài chính khốc liệtk39-3 lớp học đầu  tư chứng khoán k 39 -3 k 39-1

kết thúc khoá học nhà đầu tưk 39-2 kiệt xuất k 39 k 39-4 k 39-5 Diễn giả Tầ  Nguyễn cùng HV K 39

Chuyên Mục Khác Liên quan
Đăng ký học miễn phí