Bài Viết

NGUYÊN TẮC VÀNG THỨ 04 TRONG ĐẦU TƯ

NGUYÊN TẮC VÀNG THỨ 04  TRONG ĐẦU TƯ:

ĐẦU TƯ KHÔNG  RỦI RO 

Trường học thực tế không đào tạo bạn trở thành nhà đầu tư, và sẽ vẫn tiếp tục như vậy trong nhiều năm tiếp theo. Đó là lý do vì sao 90% các bạn học xong ở trường khi tham gia hoạt động Đầu Tư họ không sao thắng nổi thị trường, thậm chí họ rất khó khăn để kiếm sống qua ngày đừng nói gì xa xôi tới việc làm giàu. Sự thật đầu tư không hề rủi ro mà vì thiếu kiến thức về đầu tư nên các khoản đầu tư mới trở nên tồi tệ.

dau-tu-chung-khoan-1

Đầu tư chứng khoán như thế nào cho hiệu quả?

Bạn nên nhớ rằng kinh doanh hay đầu tư thành công thực chất là một công việc mà người kinh doanh hoặc đầu tư đó đang giải quyết vấn đề cho người khác, đó thực chất là hoạt động giúp đỡ họ và họ sẵn sàng trả tiền, và giúp cho thật nhiều người thì bạn sẽ càng giàu.

dau-tu-chung-khoan

Giải quyết vấn đề cho thật nhiều người thì bạn càng giàu

Bill Gate là người giàu nhất vì ông ta đã giúp đỡ cho nhiều người nhất.

Chưa bao giờ thế giới bất ổn như bây giờ.

Chưa bao giờ thế giớ lại đông người như bây giờ.

Chưa bao giờ thế giới có nhiều việc cần giải quyết như bây giờ.

Vì vậy chưa bao giờ thế giới có nhiều cơ hội để làm giàu như bây giờ.

Đầu tư không rủi ro.

Và để tránh được rủi ro, khôn ngoan nhất là tham gia các khóa học về đầu tư để tránh rủi ro, và con đường thành công sẽ rộng thênh thang.

Tần Nguyễn.

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB.

Bài Viết Liên quan
Đăng ký học miễn phí