Bài Viết

Nhà Đầu Tư Kiệt Xuất K20 ngày thứ 2

Ngày thứ 2: Những quy luật của thị trường, các chiến lược đại dương xanh, đại dương đỏ, cổ phiếu tăng trưởng…

Sau buổi chia sẻ sáng nay của Diễn giả Tần Nguyễn về những quy luật bất biến của thị trường, các anh chị như vỡ oà, thấm nhuần hơn các bài học từ trong quá khứ của chính mình.

Những câu chuyện, những sẻ chia đầy tâm huyết của các anh chị học viên về trải nghiệm, suy nghĩ của chính mình trong quá khứ, những bài học đầy giá trị không chỉ cho người chia sẻ mà còn là bài học cho các anh chị khác.

“Bài học từ trải nghiệm của chính mình là tốt, nhưng học từ trải nghiệm của người khác còn tốt hơn”.

Một ngày học sôi nổi bởi những câu chuyện, những câu hỏi, sự tương tác nhiệt tình từ học viên.

Bí mật là “hỏi càng nhiều học càng nhiều”.

kiet-xuat-k20-1

kiet-xuat-k20-2

kiet-xuat-k20-3

kiet-xuat-k20-4

kiet-xuat-k20-5

kiet-xuat-k20-6

kiet-xuat-k20-7

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo GFB.

Bài Viết Liên quan
Đăng ký học miễn phí